08.12.2023

Види відвідувань вдома – Коли дитина залишається вдома сама. Правила поведінки з електричною і газовою побутовою технікою. Що треба знати, коли раптом у домі зникло світло. Що краще — свічка чи ліхтарик? — Бесіда про правила протипожежної безпеки © Надія Красоткіна

Содержание

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 039/о «Ведомость учета посещений пациентов»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року N 527
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157)

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої
влади, підприємства, установи, організації, до сфери
управління якого (якої) належить ліцензіат
_______________________________________________
_______________________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова
адреса) ліцензіата, де заповнюється форма
_______________________________________________

Код за ЄДРПОУ                   |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 039/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ВІДОМІСТЬ
обліку відвідувань пацієнтів

за ______________ 20__ року

Прізвище, ім’я, по батькові лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою
_____________________________________________________________________________________

Місце провадження медичної практики:

місто — 1; село — 2; гірський населений пункт — 3               

Числа місяця

Кількість відвідувань, усього

Кількість відвідувань дітей віком 0 — 17 років включно

(із графи 1)

Кількість відвідувань вдома, усього

Кількість відвідувань вдома дітей віком 0 — 17 років включно
(із графи 3)

А

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар / молодший спеціаліст з медичною освітою ___________________________________________
                                                                                                                                                  (прізвище, підпис)

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року N 527
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 26 січня 2018 року N 157)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 183/31635

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» (далі — форма N 039/о).

2. Форма N 039/о заповнюється щомісяця медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом та відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 — 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних, диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі — ЦПМСД), фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських та фельдшерських пунктах охорони здоров’я.

3. Форму N 039/о заповнюють також лікарі-консультанти, завідувачі відділень, лікарі денних стаціонарів, які ведуть амбулаторний прийом у поліклініці та вдома.

4. Лікарі допоміжних відділень (кабінетів) враховують відвідування за формою N 039/о при призначенні процедур та досліджень, якщо зроблено відповідний запис у формах первинної облікової документації: N 025/о «Медична карта амбулаторного хворого N ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі — наказ МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110), або N 112/о «Історія розвитку дитини N ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 959/25736 (далі — наказ МОЗ від 28 липня 2014 року N 527).

5. Форму N 039/о заповнюють також психотерапевти при проведенні групових занять: число відвідувань враховується за кількістю хворих, які перебувають у групі. Обліку підлягають відвідування лікарів, які надають медичну допомогу в спеціально виділений для амбулаторного прийому час: у разі виїздів в інші заклади охорони здоров’я (районні лікарні, дільничні лікарні і амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМСД).

6. Відвідування, які здійснені пацієнтом протягом дня до одного і того самого лікаря, враховуються як одне відвідування.

7. Не заповнюють форму N 039/о лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, лікарі військових комісаріатів.

8. Форму N 039/о не заповнюють лікарі-стоматологи, лікарі зубні, які враховують свою роботу за формами первинної облікової документації: N 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», затвердженою наказом МОЗ від 28 липня 2014 року N 527; N 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», N 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда», затверджених наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110.

9. Форма N 039/о заповнюється на підставі форми первинної облікової документації N 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року N 110 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року N 157).

10. На титульній сторінці форми N 039/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність лікаря / молодшого спеціаліста з медичною освітою, а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

11. У графі «А» зазначаються числа місяця, за який заповнюється форма N 039/о.

12. У графі 1 зазначається загальна кількість відвідувань пацієнтами лікарів усіх спеціальностей / молодших спеціалістів з медичною освітою, які ведуть амбулаторний прийом.

13. У графі 2 зазначається загальна кількість відвідувань медичного персоналу дітьми віком 0 — 17 років включно (із графи 1).

14. У графі 3 вказується кількість відвідувань медичним персоналом пацієнтів вдома, усього (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 — 17 років включно).

15. У графі 4 вказується кількість відвідувань медичним персоналом дітей віком 0 — 17 років включно вдома (у тому числі патронажних) (із графи 3).

16. Строк зберігання форми N 039/о — 1 рік після звітного періоду.

 

В. о. директора Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
26.01.2018 N 157

Перелік форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що втрачають чинність

1. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України ід 14 лютого 2012 року N 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, а саме:

форма N 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 670/20983;

форма N 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 671/20984.

2. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року N 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522, а саме:

форма N 025-3/о «Медична карта студента N __» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-3/о «Медична карта студента N __», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 994/23526;

форма N 025-4/о «Талон на прийом до лікаря» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-4/о «Талон на прийом до лікаря», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 995/23527;

форма N 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 996/23528;

форма N 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 997/23529;

форма N 031/о «Книга запису викликів лікарів додому» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 031/о «Книга запису викликів лікарів додому», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 1000/23532.

____________

ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ ВДОМА

Вознесенівський район, Дніпровський район (лівий берег).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №10», бул. Шевченка, 25.

Невідкладна медична допомога надається дорослому та дитячому населенню міста за територіальним принципом незалежно від місця проживання та реєстрації пунктом невідкладної допомоги територіального Центру первинної медико-санітарної допомоги як вдома, так і безпосередньо у кабінеті невідкладної допомоги на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги щоденно (робочі, вихідні та святкові дні) з 8:00 до 20:00.

Невідкладна допомога вдома надається при гострих станах або при раптовому погіршенні стану здоров’я, яке супроводжується:

— підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі, головним болем, запамороченням, слабкістю;

— болем у попереку, суглобах;

— підвищенням артеріального тиску;

— больовим синдромом у онкологічних хворих;

— загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного лікаря та потребують невідкладної медичної допомоги.

Пункт невідкладної допомоги (з виїздом на виклик)

Кабінет невідкладної допомоги на базі Центру

Населення

Адреса

Телефон

Кабінет

Телефон

Дорослі (більше 18 років)

бул. Шевченка, 25

(061) 224-25-55

(097) 577-12-63

3

(061) 224-25-55

(097) 577-12-63

Діти (менше 18 років)

вул. Жаботинського, 32

(061) 233-71-80

6

(061) 233-71-80

 

ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ ВДОМА

Шевченківський район (частина).

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8», вул. Харчова, 2.

Невідкладна медична допомога надається дорослому та дитячому населенню міста за територіальним принципом незалежно від місця проживання та реєстрації пунктом невідкладної допомоги територіального Центру первинної медико-санітарної допомоги як вдома, так і безпосередньо у кабінеті невідкладної допомоги на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги щоденно (робочі, вихідні та святкові дні) з 8:00 до 20:00.

Невідкладна допомога вдома надається при гострих станах або при раптовому погіршенні стану здоров’я, яке супроводжується:

— підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі,

головним болем, запамороченням, слабкістю;

— болем у попереку, суглобах;

— підвищенням артеріального тиску;

— больовим синдромом у онкологічних хворих;

— загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного лікаря та потребують невідкладної медичної допомоги.

Пункт невідкладної допомоги (з виїздом на виклик)

Кабінет невідкладної допомоги на базі Центру

Населення

Адреса

Телефон

Кабінет

Телефон

Дорослі (більше 18 років)

вул. Харчова, 2

(061) 707-92-36

5

(061) 707-92-36

Діти (менше 18 років)

вул. Харчова, 2

(061) 707-92-38

(061) 707-92-36

5

(061) 707-92-36

 

ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ ВДОМА

Олександрівський район.

КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1», пр. Соборний, 88.

Невідкладна медична допомога надається дорослому та дитячому населенню міста за територіальним принципом незалежно від місця проживання та реєстрації пунктом невідкладної допомоги територіального Центру первинної медико-санітарної допомоги як вдома, так і безпосередньо у кабінеті невідкладної допомоги на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги щоденно (робочі, вихідні та святкові дні) з 8:00 до 20:00.

Невідкладна допомога вдома надається при гострих станах або при раптовому погіршенні стану здоров’я, яке супроводжується:

— підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі,

головним болем, запамороченням, слабкістю;

— болем у попереку, суглобах;

— підвищенням артеріального тиску;

— больовим синдромом у онкологічних хворих;

— загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного лікаря та потребують невідкладної медичної допомоги.

Пункт невідкладної допомоги (з виїздом на виклик)

Кабінет невідкладної допомоги на базі Центру

Населення

Адреса

Телефон

Кабінет

Телефон

Дорослі (більше 18 років)

пр. Соборний, 88

(061) 764-15-36

21

(061) 764-15-36

Діти (менше 18 років)

вул. Поштова, 32А

(061) 764-59-26

(061) 764-33-50

6

(061) 764-59-26

 

Відвідування хворих вдома. Сумка сімейного лікаря

«_____»__________________2007 р.

Зав. кафедри, професор

С.В.Білецький
Методична вказівка
практичного заняття для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю «сестринська справа»

“Відвідування хворих вдома.

к.мед.н., доцент Сидорчук Л.П.

Тема: Відвідування хворих вдома. Сумка сімейного лікаря.
Навчальний предмет: медсестринство в сімейній медицині.
Курс: другий, третій
Факультет: медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю «сестринська справа» (медична сестра-бакалавр).
Кількість навчальних годин: 2 години
II. Навчальна мета заняття:

III. Виховна мета заняття: На конкретних прикладах сприяти вихованню у медичної сестри-бакалавра принципів медсестринської деонтології, милосердя. Диференційовано підходити, враховуючи характер захворювання, індивідуальні особливості хворого.
ІV.Міждисциплінарна інтеграція

V. Зміст теми:

Обладнання сумки-укладки медичної сестри-бакалавра загальної практики — сімейної медицини

Табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики — сімейної медицини.


Назва

Кількість

Автоматичні дозатори рідин (об’єми доз від 5 до 5000 мкл)

2шт.

Акушерський стетоскоп

1 шт.

Апарат для вакуум-аспірації

1 шт.

Апарати фізіотерапії (УВЧ-1 , тубус-кварц, діадинамік, магніт, електрофорез)

По 1 шт.

Атравматичний шовний матеріал

50шт.

Баня водяна з терморегулятором

1 шт.

Бинти

10шт.

Бікси

10 шт.

Брунькоподібні лотки

40шт.

Бюретки

10шт.

Ваги рівноплечові ручні на 5г та 20 г

По 2 шт.

Вазофікси

20 комплектів

Вимірювач розмірів тазу

1 шт.

Водяна баня лабораторна

1 шт.

Гачок для виймання сторонніх тіл з вуха

3 шт.

Гачок для виймання сторонніх тіл з носа

3 шт.

Гачок зубастий

10шт.

Гачок пластинчатий двосторонній парний (по Фарабефу)

2шт.

Гачок трахеотомічний гострий

Зшт.

Гемоглобінометр

1 шт.

Гінекологічне крісло

3 шт.

Годинник процедурний

1 шт.

Голка для внутрішньосерцевого введення лікарських препаратів

1 шт.

Голка з мандреном

5 шт.

Голки ін’єкційні до шприців

10 шт.

Голки хірургічні атравматичні

10 комплектів

Голкоутримувач

4 шт.

Дефібрилятор

1 шт.

Дзеркало для гортані

10 шт.

Дзеркало для носоглотки

Зшт.

Дзеркало для риноскопії для дітей

5 шт.

Дзеркало для риноскопії для дорослих

5 шт.

Дистилятор

1 шт.

Діатермокоагулятор

2 шт.

Дозатори лабораторні піпеткові одноканальні

2 комплекти

Долото очне для виймання сторонніх предметів з ока

2шт.

Електровідсмоктувач

1 шт.

Електрокардіограф

1 шт.

Епідукладка для забору матеріалу при підозрі на особливо небезпечні інфекції

5 шт.

Джгути

10 шт.

Затискувачі кровозупинні

10 шт.

Зонд Блекмора дитячий

10 шт.

Зонд вушний з насічками

12шт.

Зонд дитячий ґудзиковий

5 шт.

Зонд Зігле

5 шт.

Зонд матковий

5 шт .

Зонд носовий з насічками

10шт.

Зонд хірургічний жолобковий

50шт.

Зонди для зондування шлунку і дванадцятипалої кишки

5шт.

Індикаторний папір для визначення кислотності шлункового вмісту

Інструментарій хірургічний дитячий

3 комплекти

Інтубаційна трубка

1 шт.

Калоприймач

1 шт.

Калькулятор

1 шт.

Камера Горяєва

10шт.

Камертон

1 набір

Катетери внутрішньосудинні одноразові

3 комплекти

Катетери гумові

2 комплекти

Катетери металеві сечові

2 комплекти

Кольоротест

1 шт.

Комплекти для забору мазків

3 шт.

Комплект-укладка для взяття крові на біохімічний аналіз в умовах стаціонару чи на дому

1 шт.

Корнцанг прямий

8шт.

Коробка стерилізаційна кругла

1 шт.

Крапельниці одноразові

15 шт.

Кріодеструктор

1 шт.

Кружка Есмарха

6шт.

Кутомір

1 шт.

Кушетка

Зшт.

Лампа хірургічна пересувна

1 шт.

Ларингоскоп універсальний

1 шт.

Лійки вушні дитячі

5 шт.

Лійки вушні дорослі

5 шт.

Лінійка

Зшт.

Ліхтарик офтальмологічний

1 шт.

Лічильник-калькулятор для підрахунку формених елементів крові

1 шт.

Лобний рефлектор

2шт.

Ложки Фолькмана

10 шт.

Лопатка для розділювання тканин

Зшт.

Лопатки Фарабефа

5 комплектів

Лупа офтальмологічна ручна

1 шт.

М’яка метрова лінійка

1 шт.

Мандрен для катетерів різних розмірів

5 шт.

Медична вага для дітей

1 шт.

Медична вага для дорослих

1 шт.

Миски

2 шт.

Мікроскоп біологічний бінокулярний з імерсією

1 шт.

Мікроскоп біологічний монокулярний

1 шт.

Набір для видалення сторонніх тіл з ока

1 шт.

Набір для збору матеріалу для цитологічного і бактеріологічного досліджень

300 шт.

Набір для парацентезу

2шт.

Набір для трахеостомії, пункції трахеї

2шт.

Набір інтубаційних трубок

1 шт.

Набір катетерів для катетеризації сечового міхура у чоловіків і жінок

1 шт.

Набір одноразових шприців, систем та штативів для переливання крові і кровозамінників

2шт.

Набір сироваток для визначення груп крові і резус-фактора

1 шт.

Набір сумішей найбільш розповсюджених алергенів для експрес-діагностики алергічних захворювань

Набір трахеотомічний дитячий

10 шт.

Набір шин та інших засобів транспортної іммобілізації переломів

1 шт.

Набір шлункових і дуоденальних зондів та стимуляторів секреції шлунку

1 шт.

Набори для венесекції, пункції підключичної вени, пункції грудної і легеневої порожнини

По 1 шт.

Набори шлункових і дуоденальних зондів

1 шт.

Напальники

10шт.

Настільна лампа

Зшт.

Неврологічний молоток

1 шт.

Негатоскоп

1 шт.

Ножиці для нігтів

1 шт.

Ножиці для перев’язувального матеріалу

1 шт.

Ножиці хірургічні для розтину м’яких тканин

5 шт.

Отоскоп для дітей

1 шт.

Отоскоп для дорослих

1 шт.

Офтальмоскоп дзеркальний

1 шт.

Пеленальний столик

2шт.

Піпетки

20шт.

Піпетки Пастеровські

20шт.

Пінцет анатомічний

12шт.

Пінцет анатомічний для очей

2шт.

Пінцет хірургічний

12шт.

Піхвові дзеркала двостулкові по Куско

15шт.

Піхвові дзеркала дитячі

15 шт.

Піхвові дзеркала по Симсу

20шт.

Пневмотахометр

1 шт.

Предметні скельця одноразові

50 шт.

Прилад для визначення швидкості осідання еритроцитів

2 шт.

Яку підлогу зробити вдома. Види і пристрій підлог

Правильно обрані і змонтовані підлоги не тільки створюють приємний вигляд в приміщенні, але ще і покращують її експлуатаційні характеристики. За допомогою підлогового покриття можна вигідно підкреслити достоїнства або приховати недоліки планування, облаштувати комфортну зону для проживання. Тим більше, що зараз пропонується безліч варіантів, які і приведені в поточній статті. Вона знадобиться всім тим, хто замислюється про облаштування дерев’яної підлоги.

Дерев

Раніше такий вид обробки був вельми примітивним в силу невеликого вибору матеріалів і конструкцій. Технологія теж не відрізнялася складністю, тому і служили такі покриття недовго. Зараз же прогрес невблаганно рухається вперед, і увазі споживача пропонуються найрізноманітніші види пиломатеріалів. А завдяки інноваційним методам монтажу та догляду за деревиною сучасна підлога має чималий термін експлуатації. То яку підлогу зробити вдома? Давайте розбиратися.

Види і пристрій підлог в будинку.

Для початку варто розглянути типи основ для установки підлогового покриття. Основа потрібна для того, щоб забезпечити високу якість поверхні для монтажу. Інакше найменші нерівності і інші дефекти будуть заважати нормальній експлуатації обробки, знижувати її термін служби. Особливо гостро необхідність попередньої обробки перекриттів відчувається в багатоквартирних будинках. Типові конструкції в старих будівлях, м’яко кажучи, не ідеальні і потребують ефективного коригування. За цим критерієм виділяють наливні і підлоги, що настилають.

Наливні підлоги.

Така технологія дозволяє отримати ідеально гладку основу, на яку можна сміливо класти дошки будь-яких видів. Отримують таке покриття шляхом заливки спеціального розчину в такому обсязі, щоб отримати підлогу на потрібному рівні. Перед початком робіт потрібно гранично якісно гідроізолювати непідготовлену основу. З цими цілями використовують плівкові ізоляційні матеріали, які укладають в декілька шарів.

Наливні підлоги

Розчин, який потрібен для отримання наливної підлоги, включає в себе цемент, гіпс, дрібнозернисті наповнювачі, а також синтетичні компоненти – полімерні, поліуретанові або епоксидні. Саме за рахунок них залита суміш відносно швидко і легко само нівелюється. Так і виходить практично бездоганна для підлоги основа.

Підлоги, що настилають.

Це більш традиційний варіант при облаштуванні покриття підлоги. В якості елементів, що настилаються застосовуються як композитні дошки, так і пиломатеріали з натуральної деревини. Останні, незважаючи на різноманітність штучних матеріалів, до цих пір користуються великою популярністю.

Укладання ламінату на інфрачервону теплу підлогу

Такі покриття, як лінолеум, паркет, ламінат тощо, вважаються тими, що настилаються. Вони монтуються на цементну стяжку, лаги або балки. А в таких приміщеннях, як кухня або санвузол, прийнято вистилали поверхні керамічною або ПВХ-плиткою. Підвищена вологість ніяк не позначається на ефективності таких підлог.

Вибір породи дерева для підлог.

Натуральна деревина активно використовується у виробництві підлогових дощок, але не всі породи для цього придатні. Найбільш часто зустрічаються пиломатеріали з хвойних і листяних порід. У категорію перших входять ялина, сосна і сибірська модрина. З листяних ж кращі бук і дуб. Береза теж використовується, але набагато рідше – не ті у неї характеристики.

Підлоги з модрини

Професіонали рекомендують укладати підлогу з дощок, виготовлених на основі сибірської модрини. Це одна з найбільш довговічних, міцних і естетичних порід на ринку. Підлогове покриття з деревини модрини стійко до механічних впливів, вологості і перепадів температур.

Способи утеплення підлог.

Додаткове утеплення підлоги необхідно, якщо вона пов’язана з підвальним поверхом або безпосередньо грунтом. Але необхідність в теплоізоляції часто є суб’єктивним фактором, так як потреби у всіх різні.

Як утеплити підлогу

Найпростіший, надійний і недорогий спосіб утеплити підлогу – вбудувати плити з синтетичної мінеральної вати. Монтаж не вимагає нічого складного – матеріалом заповнюється простір між балками або лагами. Але заради максимального утеплення можна облаштувати підлогу сучасними системами обігріву – інфрачервоною або водною.

Тепла підлога

Звукоізоляція підлоги в будинку.

Ефективна звукоізоляція – нагальна проблема для жителів багатоповерхівок. Ще кілька років тому з метою ізолювати приміщення від сторонніх звуків використовувалися знайомі нам ДСП. Але нинішні технологічні можливості дозволяють відмовитися від цього не зовсім практичного варіанту.
Шумоізоляція і звукоізоляція підлоги

Для монтажу звукоізоляції пропонується безліч пружних синтетичних матеріалів, які здатні витримувати будь-які навантаження.

Дерев’яна підлога. Види підлогових покриттів. Відео огляд.

Історія розвитку дитини (ф.№ 112/о)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України № 258 від 03 липня 2001 року

Інструкція щодо заповнення Історії розвитку дитини (ф. № 112/о)

«Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) є основним медичним документом дитячої консультації / поліклініки, дитячих садків, будинків дитини.

«Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) призначена для ведення записів щодо розвитку і стану здоров’я дитини, його медичного обслуговування від народження до 14 років включно (школярам — до закінчення середньої школи).

«Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) заповнюється на кожну дитину при взяті її на облік: в дитячій консультації / поліклініці — при першому патронажі (виклику додому) або при першому зверненні до консультації / поліклініки; в дитячих садках і будинках дитини — з моменту надходження дитини до дошкільного закладу. Паспортна частина Історії розвитку дитини (ф. № 112/о), в тому числі, відомості про склад сім’ї, заповнюється в реєстратурі поліклініки при взятті дитини на облік на підставі даних пологового будинку / пологового відділення лікарні про новонародженого внесених до Обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні (відомості жіночої консультації про вагітну) (ф. №113/о) або Медичного свідоцтва про народження (ф. №113/о) і опитування батьків.

Відсутність Медичного свідоцтва про народження (ф. №113/о) або даних про прописку не є підставою для відмовлення в медичному обслуговуванні дитини.

У дитячих садках, будниках дитини паспортна частина Історії розвитку дитини (ф. № 112/о) заповнюється медичною сестрою.

Медична сестра (в дитячій консультації/поліклініці — дільнична) в Історії розвитку дитини (ф. № 112/о) заповнює також розділ «Дані про сім’ю» при першому відвідуванні дитини вдома або при першому зверненні в дитячу поліклініку в частині, що стосується наявності хронічних захворювань в сім’ї. Для реєстрації даних поточного нагляду за дитиною патронажною медичною сестрою розрахований останній розділ Історії розвитку дитини (ф. № 112/о)»Листок поточних спостережень дитини патронажною сестрою».

Всі інші записи в Історії розетку дитини (ф. № 112/о): «Листок для запису заключних (уточнених) діагнозів», «Облік рентгенологічних досліджень», «Первинний лікарський патронаж до новонародженого», «Етапні спікризи», «Профілактичні огляди і результати оглядів дитини 2-го, 3-го — років життя, з 3-х до 7 років» проводяться лікарями. Всі записи, зроблені лікарями, повинні бути ними підписані.

«Історії розвитку дитини » (ф. № 112/о) зберігаються в картотеці реєстратури за роками народження і передається лікарю в день відвідування дитиною консультації / поліклініки або при відвідуванні лікарем дитини вдома.

Історії розвитку дитини (ф. № 112/о) на дітей до 1 року, як правило, зберігаються в кабінеті дільничного лікаря-педіатра для оперативного використання їх з МСТОЮ забезпечення систематичного нагляду за дитиною і своєчасного проведення профілактичних засобів.

Коли дитина вибуває з-під нагляду даної дитячої консультації / поліклініки — на титульному листку Історії розвитку дитини (ф. № 112/о) в пункті 7 робиться відповідна відмітка: вказується дата зняття з обліку і причина (переїзд, смерть, вибув(ла) із дитячого закладу).

При переїзді — обов’язково вказується, куди вибув(ла) (адреса). В такому разі, з метою забезпечення послідовності в нагляді за дитиною відповідно запитам з нового місця проживання, «Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) повинна передаватись до відповідної дитячої консультації / поліклініки. При відсутності запиту «Історія розвитку дитини»

(ф. № 112/о) зберігається в картотеці реєстратури 3 роки, а потім здасться до архіву.

При досягненні дитиною віку 15 років (або після закінчення школи) «Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) передається в поліклініку для дорослих за місцем проживання.

«Історія розвитку дитини» (ф. № 112/о) є не тільки медичним, але і юридичним документом. В ній не дозволяється робити підчистки, закреслювання, зміни і доповнення в записах поточних наглядів.

Термін зберігання Історії розвитку дитини (ф. № 112/о) складає 25 років.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *